آداپتور لپ تاب خود را تعمیر کنید.

آداپتور لپ تاب خود را تعمیر کنید. پس از سالها پرتاب شدن در کیسه های مسافرتی ، لگدمال شدن ، و کاملاً به معنای واقعی کلمه ، کابلهای برق لپ تاپ را از بین خاک کشیدند و شروع به جدایی کردند. در نهایت سیم خراب از هم می پاشد و دیگر لپ تاپ شما را تأمین […]

بهترین تنظیمات مانیتور برای چشم – راهنمای روشنایی و کنتراست.

در این مقاله بهترین تنظیمات مانیتور برای چشم  ، راهنمای روشنایی و کنتراست ، بهترین تنظیمات مانیتور برای چشم ، آیا کامپیوتر چشم را ضعیف میکند ، کنتراست و روشنایی مانیتور می تواند باعث ایجاد مشکلات چشمی شود.به همین دلیل است که نمایشگر شما باید کنتراست و تنظیمات روشنایی مناسبی داشته باشد. بنابراین ، ایده […]