مانیتور فلترون چیست

تعمیر-تلویزیون

مانیتور فلترون چیست ؟   Flatron اصطلاحی است كه شركت LG برای بعضی از مانیتورهای خود مورد استفاده قرار داد و یك استاندارد نیست. به مانیتورهای تخت به اصطلاح Flat گفته می شود. مانیتورها دو دسته كلی دارند كه یكی از آنها از همین معمولیها یا CRT می باشد و دیگری LCD است. انواع فلترون LG […]