تعمیر بالاست ویدئو پروژکتور

تعمیر-بالاست-ویدئو-پروژکتور

بالاست ویدیو پروژکتور قطعه ای که به ندرت دچار خرابی می شود و در صورت خرابی این قطعه تعمیر بالاست ویدیو یا ویدئو پروژکتوردر صدرا سرویس امکان پذیر می باشد