آداپتور لپ تاب خود را تعمیر کنید.

آداپتور لپ تاب خود را تعمیر کنید. پس از سالها پرتاب شدن در کیسه های مسافرتی ، لگدمال شدن ، و کاملاً به معنای واقعی کلمه ، کابلهای برق لپ تاپ را از بین خاک کشیدند و شروع به جدایی کردند. در نهایت سیم خراب از هم می پاشد و دیگر لپ تاپ شما را تأمین […]بیشتر بخوانید