نحوه تعمیر هدفون Marshall Major

تعمیر-هدفون

نحوه تعمیر هدفون ، با گذشت زمان ، با قرارگرفتن در معرض نور و در معرض عوامل مختلف محیطی ، رنگ ، پوشش و پلاستیک تخریب می شود. این برای هدفون Marshall Major I که تقریباً ۷ سال دارد ، رخ داده است. حتی اگر به نظر می رسد لوازم الکترونیکی به خوبی روز اول […]